Zarządzenia

Tytuł
Zarządzenie nr 02/2018 w sprawie powołania szkolnej komisji stypendialnej do rozpatrzenia wnisków za wyniki w nauce z dnia 30 stycznia 2018 r.
Zarządzenie nr 01/2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi PSP nr 1 im. janusza Korczaka w Zdzieszowicach za dni świąteczne przypadające w soboty z dnia 03.01.2018 r.
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach
Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi za dni świąteczne przypadające w soboty z dnia 06.10.2017
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej z dnia 30.09.2017r.
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 26.09.2017r.
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 14.09.2017 Dyrektora PSP nr 1 im. Janusz Korczaka w Zdzieszowicach w sprawie Regulaminu sprawowania nadzoru pedagogicznego
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pozostałych środków trwałych metodą spisu z natury z dnia 24.08.2017r.
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pozostałych środków trwałych w świetlicy metodą spisu z natury z dnia 24.08.2017r.